Skip to content Skip to footer

Açık Hava Reklamları

Reklamlar, bir ürünün firmanın ya da vb. gibi türevlerinin mevcut potansiyel kullanıcılarını genişletebilmeleri için kullandıkları alanlardır. Açık hava reklamları, cadde, sokak ve yollarda billboard ve totem vb. gibi açık hava reklam araçları kullanılarak tanıtımlar yapmaktadır. 

1740’lardaaçık hava reklamcılığının tarihi başlamış ve günümüzde hale aktif olarak outdoor reklamlar tarafından kullanılan bir reklam çeşididir. Sokaklara, caddelerde bulunan billboardlara yansıtılan açık hava reklamları ile kısa süre içinde algı oluşturarak daha geniş kitleye ulaşmak mümkün. Bu yöntemle çalışan firmalar günümüzde hemen her yerde markalarını yansıtan reklamları ile ön planda olan reklamlardır. Açık hava reklamları oldukça akılda kalıcı ve ilgi çekici bir reklam yöntemidir. Akılda kalıcılık sağlaması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. 

Açık Hava Reklamcılığı Avantajları Nelerdir?

Açık hava reklamcılığı, insanların gündelik yaşamları sırasında ya da iş hayatlarında maruz kaldıkları 4 duvar arsından çıkarak mekân dışında aktif olması sebebiyle reklamları açık havadaki alanlara taşıyan bir reklamcılık türüdür. Oldukça yaygın olarak kullanılan reklam yöntemi olarak birçok avantajı vardır. Açık hava reklamcılığının şirketlere ya da firmalara sağladığı avantajlardan bazıları şu şekildedir:

  • Hedef kitleye hızlı, kolay ve aracısız ulaşmayı sağlar.
  • Akılda kalıcıdır, bilinçaltında yer eder.
  • Marka bilinirliğini ve tanıtımını artırır.
  • Firmalara prestij katar.
  • Tüketiciyle anlık buluşma sağlar.
  • İnteraktif ve efektif kampanyalar için idealdir.
  • Büyük etki oluşturması istenen reklamların en yaygın formatıdır.
  • Kolay erişilebilir, ölçülebilir ve ölçeklenebilir.
  • Diğer reklam türlerine göre daha az müdahaleci yapısı vardır.
  • İnovatif reklam fikirleri için her açık alan bir tuval işlevi görür.

Billboard Satın Alma Nasıl Yapılır?

Açık hava reklamları için genellikle tercih edilen Billboardlar açık havada, sokakta, dışarda yani kısacası vb. gibi yerlerde reklamların yansıtılması için kullanılan bit reklam aracıdır. Genellikle araç ya da yaya trafiğinin olduğu açık alanlara konumlandırılan ve sıklıkla kullanılan reklam araçları olan billboardlar çeşitli parametrelere bağlı olarak değişmektir. Ülkemizde en çok kullanılan ikinci reklam aracı olan billboardlar, boyutu itibariyle de oldukça dikkat çekicidir. Oldukça büyük ve dikkat çekici Billboardlar ile yansıtılan reklamlar kısa süre içinde fazla kişiye ulaşarak görülmesini sağlayacaktır. 

Billboard Tasarımı

Günümüzde açık hava reklamlarında reklam afişleri ve tanıtımı için sıklıkla tercih edilen billboardın tasarımının iki farklı boyutu vardır. İlki işin teknik kısmı olarak adlandırılırken diğer kısım ise kreatif düşünme ve uygulama bölümü olarak isimlendirilebilir. 

Kreatif bölümü tasarım bölümüdür. Bu nedenle işin teknik kısmına geçmeden önce kreatif düşünme bölümünün tamamen bitirilmiş olması gerekir. Bu aşamada billboardda yapılması gereken, verilmek istenen ilk mesajı belirlenir ve buna göre bir şema oluşturulur. Ardından işlemler bittikten sonra görsellik gelir ve bu ikisinin birleşiminden sade ve akılda kalıcı billboard reklamları meydana getirilerek açık hava reklamları yapılır. 

Ankara Billboard Ajansı

Çeşitli firma ya da kuruluşların sunmuş olduğu, Billboard reklamları için kullanılan panoların evrensel adı billboarddır. Ankara Billboard ajansı, reklam sektöründe açık hava reklamcılık alanında kullanılan ve kısa süre içinde pek çok fazla kişiye ulaşabilen en etkili araçlardan biridir. 

Ankara Billboard Reklamları

Billboard ajansı reklamları günümüzde sıkça kullanılan ve en kısa yoldan ürün, iş ve marka tanıtımı yapmaya yarayan en etkili araçlardan biridir. Profesyonel ve ilgi çekici bir şekilde düşünülerek tasarlanmış billboard reklamı, pek çok kişiye aynı anda ulaşabilecek güzel bir açık hava reklamları olarak günümüzde oldukça fazla kullanılan bir reklam modelidir.