Skip to content Skip to footer

Ankara Reklam Ajansları

Şirket sahibi ya da bir şirket mi kurmak istiyorsunuz, sosyal medya ile mi ilgileniyorsunuz ya da kendi işinizi çok daha iyi yerlere getirmek mi istiyorsunuz bu sayılanlar ve çok daha fazlasını elde etmek isteyip nasıl yapacağınızı araştırıyorsanız en doğru yerdesiniz. Bu sayılanlar ve çok daha fazlasını elde etmenizin en kolay ve mantıklı yolu kaliteli, özgün ve ilgi çekici bir reklam vermektir. Reklam vermenin ise birçok yolu vardır. Günümüzde ise Ankara reklam ajansları bu konuda oldukça iş tecrübesine ve bilgiye sahip ajanslardır. Ülkemizde ki reklam veren diğer ajanlara göre bir tık daha ön planda olan Ankara reklam ajansları sizin kurumsal kimliğinizi korurken sadece reklam üzerine değil web tasarım alanında da yanınızda olacaktır. Ülkemizde yüzlerce reklam ajansları vardır. Kalitesi hitap ettiği kullanıcı, sağladığı imkanlar gibi birçok alanda ön plana çıkan Ankara reklam ajansları ülkemizde de oldukça ünlü ve geniş kullanıcı kitlesine sahiptir. 

Reklam ajansları nedir?

Reklam ajansları şirket ve markaların müşteri sayılarını ve markanın görünürlüğünü arttırmak için reklam verdiği ajanslardır. Bu ajanslarda reklamınızın içeriğine göre ya da sizin reklamınızda istediğiniz özelliklere göre reklamlar hazırlanır ve sizin onayınız ile yayına sokulur. Reklamların ana amacı kullanıcıya ürünü ya da hizmeti olabildiği kadar ilgi çekici şekilde anlatıp kullanıcıyı o hizmeti ya da ürünü almaya ikna etmektir. Bunun için bütçenize göre bir ajansla anlaşmanız gerekmektedir, çünkü büyük şirketler büyük reklam ajanslarıyla çalışırken küçük çaplı şirketlerin büyük reklam ajanslarıyla çalışması çokta mantıklı olan bir hareket olmaz. 

Reklam ajanslarının görevi nedir?

Kaliteli reklam ajansları size sağladığı hizmeti iyi şekilde sunmak istediği için çok farklı yöntemler ile karşınıza gelmektedir. Örnek olarak sokak anketleri ve kullanıcılarla röportaj yaparak buradan edindikleri bilgileri süzerek önemli kısımlarını kreatif tasarım ekibine gönderirler. Bu ekip ise reklamı genel hatlarıyla oluşturan ekiptir, yani reklamın konusuyla ilgili olacak metni, sloganı ve logoyu hazırlarlar. Bu ekipten sonra ise işlem grafik tasarımcılarındır. Grafik tasarımcıları ise kreatif ekibin yaptığı çalışmaları gözden geçirerek bu bilgileri kullanarak reklamın çok daha ilgi çekici hale gelip, göze hoş gelecek şekilde olmasını sağlamaktadırlar.

Reklam türleri nedir?

Reklamlar birçok açıdan çeşitli kategorilere ayrılabilmektedir. Reklamı yapanlar tarafından yani reklam ajansları tarafından reklam türleri üç’ e ayrılmaktadır. 

Üretici reklamı: ürünü üreten şirketin isteği üzerine yapılan ve bedeli ödenen reklam türüdür. Genel reklam olarak da adlandırılır.

Aracı reklam: toplu ürün satan toptancıların, perakendeci ve dağıtıcıların kendi şirketlerini ve sundukları ürünlerin ne olduğu, ne gibi özellikleri olduğu hakkında bilgileri verdiği reklamlardır. 

Hizmet işletmesi reklamı: Hastane, banka, okul gibi size belirli bir hizmet sunan kurumların verdiği reklam türleridir.

Bu reklam türlerinin alt dallarına bakacağımız zaman birçok reklam türü karşımıza çıkmaktadır bunlar:

Hedef pazar açısından reklam türleri: Tüketici reklamları, ticari reklamlar, endüstriyel reklamlar

Konu açısından reklam türleri: Doğrudan reklam, dolaylı reklam

Mesaj açısından reklam türleri: ürün reklamı, kurumsal reklam

Kullandığı mesajın dayanağı yönünden reklamlar: Duygusal mesajlı reklamlar, olgusal mesajlı reklam

Ödeme yönünden reklam türleri: Bireysel reklam, ortaklaşa reklam

Coğrafi açıdan reklam türleri: yerel reklam, bölgesel reklam, ulusal reklam, uluslararası reklam, global reklam

Zaman kriterine göre reklamlar: Hemen satın almaya yönelik reklamlar, uzun dönemde satın almaya yönelik reklamlar

Ürün yerleştirme açısından reklam türleri: Açık reklam, gizli reklam, infomersiyal (özel tanıtıcı) reklam